بیمه

پنل “تعیین راهبردهای نظام بانک و بیمه در مواجهه با تحول دیجیتال” برگزار شد!

تحول دیجیتال برای آینده‌ی بانک‌ها و بیمه‌ها   پنل «تعیین راهبردهای آینده‌نگرانه نظام بانک و بیمه در مواجهه با تحول دیجیتال» روز دوشنبه...

ادامه مطلب