ضرورت چابکی در جهان بدون قطعیت/ گفت و گو با علی حاجی‌زاده مقدم مدیر عامل آدانیک

علی حاجی‌زاده مقدم، مدیر عامل آدانیک به تازگی گفت و گویی داشته است با ماهنامه عصر تراکنش و درباره زندگی، کار و فعالیت‌های خود در صنعت م...

ادامه مطلب