داستان آدانیک

آدانیک، چابکی، کیفیت فنی و نوآوری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد و هدفش ایجاد ارزش افزوده از نوآوری و همراهی با بانک‌ها و موسسات پیشرو است.

داستان آدانیک

آدانیک، چابکی، کیفیت فنی و نوآوری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد و هدفش ایجاد ارزش افزوده از نوآوری و همراهی با بانک‌ها و موسسات پیشرو است.

هسته اولیه تیم مهندسی آدان نیک افزار (آدانیک) در سال ۱۳۹۲ و با معرفی اولین محصول خود به نام “حساب کتاب” شکل گرفت؛ پس از آن، در سال ۱۳۹۳ و همزمان با ثبت شرکت، آدانیک دو محصول آوا –سامانه برات الکترونیکی – و کاریز – سامانه مدیریت کانال‌های بانکی – را معرفی و بدین ترتیب ورود رسمی خود را به بازار اعلام کرد.

از آن زمان تا کنون، شرکت مهندسی آدان نیک افزار با رویکرد چابک و نوآوری باز و باور به ارزش‌هایی چون اعتماد، سادگی، تمرکز و همیاری، در مسیر چشم‌انداز خود که خلق محصولات نوآورانه و گسترش امنیت سرویس‌های مالی و بانکی است، گام بر داشته است. محصولات آدانیک در دو حوزه راهکارهای زیرساختی (که به کاربران داخلی سازمان‌ها خدمت می‌رسانند) و راهکارهای دارای واسط کاربری (که کاربران نهایی از طریق اینترنت یا موبایل آنها را به کار می‌گیرند) قرار می‌گیرند. آدانیک با محصولات کاریز، کلون، بومرنگ، گمانیک  و پلک در دسته نخست و حساب کتاب و کیلید در دسته دوم، فرصت ارائه خدمات به بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و موسسات بیمه متعدد از جمله بانک آینده، بانک ملی، بانک پارسیان، بانک توسعه صادرات، بانک شهر، بانک کارآفرین، موسسه مالی اعتباری نور، بیمه رازی و بیمه سامان، و کسب اعتماد و رضایت آنها را یافته است.

در ادامه فعالیت‌های خود، آدانیک در سال ۱۳۹۹ با ورود به حوزه هویت دیجیتال، تیم شاکیلید را برای توسعه دو راهکار احراز هویت غیرحضوری و امضای دیجیتال تشکیل داد که در پایان همان سال به تاسیس شرکت مستقل شاهراه اعتماد کلید (شاکیلید) منتهی گشت. شاکیلید هم اکنون در حوزه امضای دیجیتال راهکار “امضامی” را برای دریافت گواهی امضا و درج امضا از طریق موبایل به بازار معرفی کرده است و در حوزه احراز هویت غیرحضوری نیز با ارائه سرویس “آشنامی” به بانک‌ها و کارگزاری‌ها، در قالب راهکار احراز هویت غیرحضوری سجام و همچنین سامانه ثنای قوه قضاییه، از پیشتازان این عرصه در کشور به شمار می‌رود.

هسته اولیه تیم مهندسی آدان نیک افزار (آدانیک) در سال ۱۳۹۲ و با معرفی اولین محصول خود به نام “حساب کتاب” شکل گرفت؛ پس از آن، در سال ۱۳۹۳ و همزمان با ثبت شرکت، آدانیک دو محصول آوا –سامانه برات الکترونیکی – و کاریز – سامانه مدیریت کانال‌های بانکی – را معرفی و بدین ترتیب ورود رسمی خود را به بازار اعلام کرد.

از آن زمان تا کنون، شرکت مهندسی آدان نیک افزار با رویکرد چابک و نوآوری باز و باور به ارزش‌هایی چون اعتماد، سادگی، تمرکز و همیاری، در مسیر چشم‌انداز خود که خلق محصولات نوآورانه و گسترش امنیت سرویس‌های مالی و بانکی است، گام بر داشته است. محصولات آدانیک در دو حوزه راهکارهای زیرساختی (که به کاربران داخلی سازمان‌ها خدمت می‌رسانند) و راهکارهای دارای واسط کاربری (که کاربران نهایی از طریق اینترنت یا موبایل آنها را به کار می‌گیرند) قرار می‌گیرند. آدانیک با محصولات کاریز، کلون، بومرنگ و گمانیک در دسته نخست و حساب کتاب و کیلید در دسته دوم، فرصت ارائه خدمات به بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و موسسات بیمه متعدد از جمله بانک آینده، بانک ملی، بانک پارسیان، بانک توسعه صادرات، بانک شهر، بانک کارآفرین، موسسه مالی اعتباری نور، بیمه رازی و بیمه سامان، و کسب اعتماد و رضایت آنها را یافته است.

در ادامه فعالیت‌های خود، آدانیک در سال ۱۳۹۹ با ورود به حوزه هویت دیجیتال، تیم شاکیلید را برای توسعه دو راهکار احراز هویت غیرحضوری و امضای دیجیتال تشکیل داد که در پایان همان سال به تاسیس شرکت مستقل شاهراه اعتماد کلید (شاکیلید) منتهی گشت. شاکیلید هم اکنون در حوزه امضای دیجیتال راهکار “امضامی” را برای دریافت گواهی امضا و درج امضا از طریق موبایل به بازار معرفی کرده است و در حوزه احراز هویت غیرحضوری نیز با ارائه سرویس “آشنامی” به بانک‌ها و کارگزاری‌ها، در قالب راهکار احراز هویت غیرحضوری سجام و همچنین سامانه ثنای قوه قضاییه، از پیشتازان این عرصه در کشور به شمار می‌رود.

درباره آدانیک چه می‌گویند؟

بازار هدف
آدانیک

بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری

شرکت‌های بیمه

شرکت‌های پرداخت