تیم ما

خانه‌ای که امروز برای ما آدانیک است، با همت دوستان بسیاری آباد شده؛ ردپای تلاش همراهان دیروز و گرمای دست یاری هم تیمی‌های امروز، نام و انگیزه آدانیک را زنده نگاه می‌دارد.

تیم پایه گذار آدانیک

علی حاجی زاده مقدم

مدیرعامل
Transparent Team

بهرنگ نوروزی نیا

عضو هیات مدیره

محمدرضا مقدم‌جاه

مدیر اداری و مالی
Transparent Team

محمد قريشی

مدیر فنی
Transparent Team

امیر مهدی زاده

عضو سابق تیم کیلید

غزاله حسینی

مالک محصول گمانیک

سمیه خلیلی

تیم پایه گذار

سهیل اله پناه

تیم پایه گذار

تیم آدانیک

به ترتیب حروف الفبا

حميدرضا ابراهیمی

تیم تحقیق و توسعه کاریز

دانیال اسکندری

تیم تحقیق و توسعه کاریز

پارمیدا بنایی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

بهناز به‌نژاد

تیم تحقیق و توسعه کیلید

محسن پیرقلی

مالک محصول کیلید

محمد جباری

تیم تحقیق و توسعه گمانیک

سعید دادخواه

عضو سابق تیم گمانیک

رضا دهنوی

عضو سابق تیم کیلید

پیمان رمضانی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

شیما سلطانی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

کامیار صحتی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

مهدی صدقی فروز

تیم اداری و مالی

ارژنگ طالبی نژاد

تیم برندینگ

پدرام عباس زاده

تیم تحقیق و توسعه کیلید

نیما عبدپور

تیم تحقیق و توسعه کیلید

محسن عین حصاری

تیم تحقیق و توسعه کیلید

مهشاد عمرانی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

نگار عنابستانی

تحقیق و توسعه کاریز

پیروز فرخنده

مدیر امور مشتریان

فرید فروتن

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه کیلید

مینا فضایلی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

امیرحسین قربانی

تیم تحقیق و توسعه گمانیک

محمدعلی کریمی

تیم تحقیق و توسعه کاریز

سیما لبیبی

مدیر منابع انسانی

نسیم لواسانی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

منصور مجیدی

عضو سابق تیم برندینگ

فروغ مروّج صالحی

عضو سابق تیم برندینگ

مصطفی مشایخی

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه کاریز

سعید معمری

تیم اداری و مالی

محسن مقدم جاه

تیم برندینگ

فاطمه موسوی

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

آزاده مهدوی

تیم امور مشتریان

فراز مهرآیین

تیم تحقیق و توسعه کیلید

حامد نجفی

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه کیلید

رضا نظری

تیم تحقیق و توسعه کیلید

علی‌رضا نعمتی

تحقیق و توسعه کلون

آنیتا نوبخت

تیم تحقیق و توسعه کیلید

مهرداد نوروزی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

الناز هادی

تیم اداری و مالی

پیمان نورهرنجی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

رهام هایدی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

تیم ما

خانه‌ای که امروز برای ما آدانیک است، با همت دوستان بسیاری آباد شده؛ ردپای تلاش همراهان دیروز و گرمای دست یاری هم تیمی‌های امروز، نام و انگیزه آدانیک را زنده نگاه می‌دارد.

تیم پایه گذار آدانیک

علی حاجی زاده مقدم

مدیرعامل
Behrang

بهرنگ نوروزی نیا

عضو هیات مدیره

محمدرضا مقدم‌جاه

مدیر اداری و مالی
محمد قریشی

محمد قريشی

مدیر فنی
amirmehdizade

امیر مهدی زاده

عضو سابق تیم کیلید

غزاله حسینی

مالک محصول گمانیک

سمیه خلیلی

تیم پایه گذار

سهیل اله پناه

تیم پایه گذار

تیم آدانیک

به ترتیب حروف الفبا

حميدرضا ابراهیمی

تیم تحقیق و توسعه کاریز

هانیه افشاری

تیم تحقیق و توسعه کیلید

فاطمه افشانی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

دانیال اسکندری

تیم تحقیق و توسعه کاریز

پارمیدا بنایی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

بهناز به‌نژاد

تیم تحقیق و توسعه کیلید

الهه حسینی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

سعید دادخواه

تیم لیدر گمانیک

رضا دهنوی

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه کیلید

شیما سلطانی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

ابراهیم سنجانی

تیم لیدر زیرساخت

کامیار صحتی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

مهدی صدقی فروز

تیم اداری و مالی

ارژنگ طالبی نژاد

تیم برندینگ

پدرام عباس زاده

تیم تحقیق و توسعه کیلید

نیما عبدپور

تیم تحقیق و توسعه کیلید

محسن عین حصاری

تیم تحقیق و توسعه کیلید

نیما فخر دوزدوزانی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

پیروز فرخنده

مدیر امور مشتریان

فرید فروتن

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه کیلید

مینا فضایلی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

مهدیه قاسمی فیروز آبادی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

محمدعلی کشت پرور

تیم تحقیق و توسعه کاریز

محمدعلی کریمی

تیم تحقیق و توسعه کاریز

سیما لبیبی

مدیر منابع انسانی

نسیم لواسانی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

منصور مجیدی

تیم لیدر برندینگ

فروغ مروّج صالحی

مدیر برند

مصطفی مشایخی

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه کاریز

سعید معمری

تیم اداری و مالی

محسن مقدم جاه

تیم برندینگ

فاطمه موسوی

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

آزاده مهدوی

تیم امور مشتریان

فراز مهرآیین

تیم تحقیق و توسعه کیلید

حامد نجفی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

رضا نظری

تیم تحقیق و توسعه کیلید

آنیتا نوبخت

تیم تحقیق و توسعه کیلید

مهرداد نوروزی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

پیمان نورهرنجی

تیم تحقیق و توسعه کیلید

الناز هادی

تیم اداری و مالی

رهام هایدی

تیم تحقیق و توسعه کیلید